Electrolux LMS4253TMW Manuel utilisateur

Taper
Manuel utilisateur
CS
ET
FR
HU
HR
LT


















1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 1
2
www.electrolux.com






Navštivte naše stránky ohledně:









www.electrolux.com

www.electrolux.com/productregistration


www.electrolux.com/shop
1. 
2.  
3.  
4.  
5. 
6. 
7. 
8. 
1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 2
3
ČEŠTINA










DŮLEŽITÉ! 


VAROVÁ!



VAROVÁ!




VAROVÁ!







1. 
1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 3
4
www.electrolux.com




























1.1




1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 4
5
ČEŠTINA












 






















1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 5
6
www.electrolux.com




DŮLEŽITÉ!








DŮLEŽITÉ!





VAROVÁ!





DŮLEŽITÉ!




1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 6
7
ČEŠTINA
2. 
>
0
20
388
3,5
4,5
2.1 
1. 


2. 


3. 




4. 

5. 

LEŽI!






1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 7
8
www.electrolux.com
1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 8
9
ČEŠTINA
2.2 





































1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 9
10
www.electrolux.com































GRILOVÁNÍ













VAROVÁNÍ!
GRILOVÁNÍ 




2.3 
1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 10
11
ČEŠTINA
3. 



















3.1 









3.2 
1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 11
12
www.electrolux.com
3.3 
4.1 




íklad: 
1. 
Hodiny/Hmotnost




2.  Čas +/- 

3. Hodiny/Hmotnost

4.  Čas +/- 

5. Hodiny/Hmotnost

4. 


































1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 12
13
ČEŠTINA


Hodiny/Hmotnost
4.2 


Stupeňkonu 
 Čas +/-


íklad: 

1. 

2. Stup
konu
3. Čas +/- 

4. Start/Rychstart


Stupeň výkonu










4.3 






íklad: 
1. 

2. Gril
3. Čas +/- 

4. Start/Rychstart
LEŽITÉ! 

4.4 



íklad: 

1. 

2. Mikro + Grill 

3. Čas +/- 

4. Start/Rychstart
4.5 

Start/Rychlý
start


Start/Rychlý start
Tlítka
Nastavení
konoho
Stup
Stup Výkonový
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikro. +
Grill
Mikrovlny Grilová Použi


  




  




1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 13
14
www.electrolux.com
4.6 



1. 

2. Automaticvaře

3. Hodiny/Hmotnost

4. Start/Rychstart


Start/Rychstart 

4.7




íklad: 
1. 

2. Automatické
vaření
3. Čas +/- 

4. Start/Rychstart


Start/Rychstart 

4.8 

íklad: 


1. 

2. Stupeň výkonu
3. Čas +/- 

4. Gril
5. Čas +/- 

6. Start/Rychstart




4.9 




4.10 

1. Pauza/Zrit


2. Start/Rych start



Automatické
Vaře
Potravina Režim
Vaře
 



 


 


 


 


 


 







1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 14
15
ČEŠTINA
5. 
5.1 
do Bezp
pro
mikrovln
trouby
Poznámky

3 7







3 7




3




7







3





3







3




3




7


1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 15
16
www.electrolux.com
Rady pro mikrovln vení
 


 
 

 

 
 


LEŽI! 







 

 

5.2 





1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 16
17
ČEŠTINA
6. 
Probm Kontrolova položky . . .










START
 





















1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 17
18
www.electrolux.com











8. 
7. 
1)





2)


 
  




 



 
1)

 
 
2)
 
2)
 
 
1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:55 Page 18
19
EESTI






lastage meie veebisaiti:









www.electrolux.com

www.electrolux.com/productregistration

www.electrolux.com/shop
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6.  
7.  
8. 
2_ELECTROLUX_Estonian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:59 Page 19
20
www.electrolux.com










OLULINE!



HOIATUS!



HOIATUS!




HOIATUS!







1. 
2_ELECTROLUX_Estonian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:59 Page 20
1 / 1

Electrolux LMS4253TMW Manuel utilisateur

Taper
Manuel utilisateur