Atag WO6211AC (Zonder motor) Le manuel du propriétaire

Catégorie
Hottes
Taper
Le manuel du propriétaire

Ce manuel convient également à

WO6111BM
WO6155BM
WO6211AC
WO6255AC
Gebruiksaanwijzing
afzuigkap
Notice d’utilisation
hotte cheminée
Anleitung
Dunstabzugshaube
Instructions for use
cooker hood
NL Gebruiksaanwijzing NL 3 - NL 16
FR Mode d’emploi FR 3 - FR 16
DE Bedienungsanleitung DE 3 - DE 16
EN Instructions for use EN 3 - EN 16
Gebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisés - Benutzte Piktogramme
Pictograms used
Belangrijk om te weten - Important à savoir - Wissenswertes - Important information
Tip - Conseil - Tipp
NL 3
INHOUD
Uw afzuigkap
Inleiding 4
Beschrijving 4
Afvoersystemen 5
Gebruik
Bediening 6
Onderhoud
Reinigen 7
Vetfilters 8
Koolstoffilter 9
Verlichting 10
Storingen
Wat moet ik doen als... 11
Storingstabel 11
Installatie
Algemeen 12
Elektrische aansluiting 12
Inbouwmaten 13
Montage 14
Technische gegevens
Algemeen 15
Bijlage
Verpakking en toestel afvoeren 16
NL 4
Inleiding
Als u deze gebruiksaanwijzing doorleest, bent u snel op de hoogte van
alle mogelijk heden die dit toestel u biedt. U vindt informatie voor uw
veiligheid en over het onderhoud van het toestel.
Bewaar de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift.
Een eventueel volgende gebruiker van dit toestel kan daar zijn
voordeel mee doen.
Beschrijving
WO61..BM
1
2
3
WO62..AC
1
2 4
1. Aan/Uit verlichting
2. Uit-schakelaar
3. Ventilatorschakelaars
4. Elektrische klep schakelaar
UW AFZUIGKAP
NL 5
Afvoersystemen
De afzuigkap kan, afhankelijk van het model, op meerdere
manieren worden aangesloten:
1. Als afzuigkap op een afvoerkanaal.
De aangezogen en gefilterde kookdampen
worden naar buiten afgevoerd. Dit is de
beste manier!
2. Als recirculatie afzuigkap. De vetdeeltjes
en de geur uit de aangezogen
kookdampen worden gefilterd.
De aangezogen lucht wordt niet afgevoerd
maar teruggeblazen in de keuken. U moet
dan wel een koolstoffilter plaatsen.
3. Als motorloze afzuigkap. Dit model
afzuigkap is alleen geschikt voor montage
in combinatie met een mechanisch ventilatiesysteem.
Let op! Het koolstoffilter moet apart besteld worden.
Lees voor gebruik eerst de separate
veiligheidsinstructies.
UW AFZUIGKAP
NL 6
Bediening
A B C
Ventilator inschakelen
1. Druk op ventilatortoets(en) ‘C’.
De afzuigkap schakelt in op de gekozen stand 1, 2 of 3.
Bij modellen geschikt voor een centraal afzuigsysteem wordt de
elektrische klep geopend.
2. Druk op de uitschakeltoets ‘B’.
De afzuigkap schakelt uit.
Bij modellen geschikt voor een centraal afzuigsysteem wordt de
elektrische klep gesloten.
Verlichting in- en uitschakelen
1. Druk op de verlichtingstoets ‘A’.
De verlichting gaat branden.
2. Druk nogmaals op de verlichtingstoets ‘A’.
De verlichting gaat uit.
GEBRUIK
NL 7
Reinigen
Let op! Maak, voor ieder onderhoud, eerst de afzuigkap spanningsloos
door de stekker te verwijderen uit het stopcontact of door de
hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moet
regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste
met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden).
Gebruik geen producten die schuurmiddelen bevatten.
Gebruik geen alcohol!
Attentie! Als u deze aanwijzingen met betrekking tot het reinigen van
het apparaat en het reinigen of vervangen van de filters niet opvolgt,
kan dit tot brand leiden. Deze aanwijzingen beslist opvolgen!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade
ten gevolge van brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud
of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.
Afzuigkap
Maak de afzuigkap schoon met een sopje en een zachte doek.
Daarna met schoon water nabehandelen. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld soda. Het lakwerk van de
afzuigkap blijft mooi als u zo nu en dan de lak met was inwrijft.
Roestvrijstalen schouwkappen
Behandel roestvrijstalen schouwkappen niet met schuursponsjes of
andere schuurmiddelen. Behandel na met een niet schurend, niet
polijstend middel en poets met de structuur van het roestvrijstaal mee.
Metalen vetfilters
Metalen filters moeten eenmaal per maand worden gereinigd (of als de
filter reinigingsindicatie – indien aanwezig op het model – dit aangeeft)
met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine
op lage temperaturen en met een kort programma. Plaats de vetfilters
met de openingen naar beneden in de vaatwasmachine zodat het water
eruit kan lopen. Aluminium vetfilters worden door de reinigingsmiddelen
in de vaatwasser dof. Dit is normaal en beïnvloedt de werking niet.
ONDERHOUD
NL 8
Vetfilters
Reinig de vetfilters minimaal 1x per maand. Bij reiniging kunnen
de aluminium delen van de filters dof worden door de gebruikte
schoonmaakmiddelen, met name bij plaatsing in de vaatwasser. Dit is
normaal en valt niet onder de garantie.
Vetfilter verwijderen
1. Schakel de klep en de verlichting uit.
2. Ontgrendel het rooster (A) en klap het naar beneden.
3. Duw de draadbeugels naar de zijkant weg.
4. Verwijder het vetfilter uit het rooster.
Filtercassette verwijderen
1. Schakel de klep en de verlichting uit.
2. Druk het filter bij de uitsparing naar achteren en kantel de voorzijde
omlaag.
3. Verwijder het filter uit de kap.
Reinigen
U kunt de filters in de vaatwasmachine reinigen. Laat de filters goed
uitlekken voordat u ze terugplaatst.
De filters kunnen ook met de hand worden gereinigd. Maak de
filters schoon in een sopje met afwasmiddel en spoel ze af. Laat
de filters goed uitlekken. De onderzijde van de afzuigkap kan
schoongemaakt worden met een mild reinigingsmiddel en een
vochtige doek. Nadrogen met keukenpapier of een droge doek.
Terugplaatsen vetfilter
1. Leg het filter in het rooster.
2. Bevestig de draadbeugels.
3. Plaats het rooster terug in de afzuigkap. Duw eerst de achterzijde in
de kap; daarna de voorzijde. Het filter klikt nu vast.
4. Vergrendel het filter door de sluitnokjes uit te schuiven.
Filtercassette terugplaatsen
Het filter moet met het sluitmechanisme naar voren geplaatst worden.
Open het sluitmechanisme. De nokjes aan de voorzijde van het filter
vallen hierdoor naar binnen. Houd bij het plaatsen van de filters het
sluitmechanisme in deze positie.
ONDERHOUD
A
1 2
3
1
2
A
NL 9
1. Druk de nokjes aan de achterzijde van het filter in de daarvoor
bestemde openingen aan de achterzijde van de afzuigkap.
2. Kantel het filter naar boven.
3. Laat het sluitmechanisme los. De nokjes aan de voorzijde van
het filter komen naar buiten en vallen in de daarvoor bestemde
openingen aan de voorzijde van de afzuigkap.
Het filter bevindt zich nu weer op zijn plaats.
Koolstoffilter
Wanneer u de het toestel als recirculatiekap gaat gebruiken, moet u
eerst het koolstoffilter plaatsen. Het koolstoffilter moet bij normaal
gebruik drie keer per jaar vervangen worden. Bij intensief gebruik is het
noodzakelijk het koolstoffilter vaker te vervangen.
Plaatsen / vervangen
1. Verwijder de vetfilters.
2. Controleer of de schakelaar in de afzuigkap in de recirculatiestand
staat.
3. Plaats het koolstoffilter op het ronde rooster, zodanig dat de
openingen (S) in het filter over de aanhaakpunten (R) vallen.
4. Druk en draai het filter met de klok mee totdat het op zijn plaats
vast zit (bajonetsluiting).
5. Bevestig de vetfilters weer.
ONDERHOUD
1 2
3
1
2
recirculatie
afvoer naar buiten
NL 10
Belangrijk:
De verzadiging van het filter is afhankelijk van de intensiteit van
het gebruik, de manier van koken en de regelmaat waarmee de
vetfilters worden schoongemaakt.
Het koolstoffilter moet minimaal iedere vier maanden worden
vervangen.
Koolstoffilters zijn niet uitwasbaar voor hergebruik.
Verzadigd koolstof is niet milieuvriendelijk, vervang het filter tijdig.
Verlichting
Lampen vervangen
De lamp in dit huishoudelijke apparaat is uitsluitend bedoeld voor
verlichting van dit apparaat. De lamp is niet geschikt voor de
verlichting van een huishoudelijke ruimte.
Let op!
Maak het toestel spanningsloos door de stekker uit het stopcontact te
verwijderen voordat het lampje vervangen wordt.
1. Ontgrendel het rooster en klap het naar beneden.
2. De lampen zijn nu bereikbaar.
3. Schroef het lampje uit de fitting en vervang deze door een lamp
met hetzelfde wattage en uitvoering.
Lamp
Vermogen
(W)
Fitting
Voltage
(V)
Afmeting
(mm)
ILCOS Code
3 E14 220-240 102 x 35 DRBB/C-3-220-
240-E14-35/102
ONDERHOUD
NL 11
STORINGEN
Wat moet ik doen als...
Wanneer het toestel niet goed werkt, betekent dit niet altijd dat het
defect is. Probeer het euvel eerst zelf te verhelpen. Bel de servicedienst
wanneer onderstaande adviezen niet helpen.
Let op!
Maak het toestel spanningsloos voordat met reparatie wordt gestart.
Bij voorkeur door de stekker uit het stopcontact te halen.
Storingstabel
Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
Verlichting brandt niet. LED lamp defect. Vervang de lamp. Zie
hoofdstuk ‘Verlichting’.
Afzuigkap maakt lawaai. Afvoer te lang of te veel
bochten in het kanaal.
Verander het afvoerkanaal
(zie hoofdstuk installatie).
Bel de servicedienst.
Klep defect. Bel de servicedienst.
Geen afzuiging. Klep of bediening defect. Bel de servicedienst.
Aansluitsnoer defect. Bel de servicedienst.
NL 12
INSTALLATIE
Algemeen
Als de afzuigkap wordt aangesloten op een bestaand afvoerkanaal,
mogen geen andere apparaten op dat kanaal aangesloten zijn (zoals
een geiser of kachel).
Wij adviseren een zo ruim mogelijk afvoerkanaal te plaatsen.
Een kleinere diameter heeft een lagere afzuigcapaciteit en een
hoger geluidsniveau tot gevolg.
Een bocht geeft weerstand. Zorg ervoor dat het kanaal vloeiend
verloopt en zo min mogelijk bochten heeft. Trek de flexibele pijp
zover mogelijk uit. Controleer voordat u met boren begint of er geen
installatieleidingen aanwezig zijn.
De afvoer heeft een diameter van 125 mm. Het beste is de
afvoerpijp ook met deze diameter uit te voeren.
Let op!
Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht, wanneer een afzuigkap
en een warmtebron (bijvoorbeeld een gasfornuis) die lucht uit dezelfde
ruimte gebruiken, tegelijk zijn ingeschakeld. De maximaal toegestane
onderdruk bedraagt 4 Pa.
Elektrische aansluiting
Na montage van de afzuigkap moet de stekker bereikbaar blijven, of
moet de afzuigkap door middel van een dubbelpolige schakelaar met
contactopeningen van 3 mm spanningsloos te maken zijn.
Let op!
Let er bij het aansluiten van de elektrische verbindingen op dat het
voltage en de frequentie overeenkomen met de op het gegevensplaatje
aangegeven waarden.
Wanneer het aansluitsnoer beschadigd is moet het vervangen
worden door de service-afdeling van de fabrikant, of gelijkwaardig
gekwalificeerde personen, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
NL 13
INSTALLATIE
Inbouwmaten
WO62..AC
125
600
132
500
61
35
WO61..BM
125
599
132.5
510
410
97.7
Benodigde vrije ruimte
De afstand tussen de onderzijde van de afzuigkap en de kookplaat
moet minimaal 550 mm bedragen. Bij gaskookplaten moet deze afstand
minimaal 650 mm bedragen.
NL 14
INSTALLATIE
Montage
Tegen de muur
1. Verwijder de filters uit de afzuigkap.
2. Houd de kap tegen de muur.
3. Teken – door de kap heen – de bevestigingsgaten (A) en het gat
om de kap te borgen (B) af.
4. Boor de gaten.
5. Duw de bijgeleverde pluggen in de gaten.
6. Draai de schroeven in de 2 bevestigingsgaten (A).
Let op: draai de schroeven zover in dat ze nog 1 cm uit de muur
steken.
7. Hang de kap op aan de 2 bevestigingsschroeven.
8. Draai de bevestigingsschroeven vast.
9. Draai de borgschroef vast.
10. Sluit de afvoerpijp aan op de afvoermond.
Onder een keukenkastje
1. Teken – door de kap heen – de 4 bevestigingsgaten (A), het gat
voor het aansluitsnoer (C) en het gat voor de afvoer (D) aan de
onderkant van het keukenkastje af.
2. Boor de gaten.
3. Trek het aansluitsnoer door het bijbehorende gat naar boven en
duw de afvoermond door de opening.
4. Hang de kap, door de bodem van het keukenkastje heen, aan de 4
bevestigingsschroeven. Draai de schroeven vast.
5. Sluit de afvoerpijp aan op de afvoermond.
A
A
B
C
A
A
A
A
D
NL 15
TECHNISCHE GEGEVENS
Algemeen
Dit toestel voldoet aan de geldende CE-richtlijnen.
Type WO62..AC WO61..BM
Aansluitspanning 230 V AC - 50 Hz 230 V AC - 50 Hz
Aansluitwaarde zie gegevensplaatje zie gegevensplaatje
Afmetingen (bxhxd) 600 x 132 x 510 mm 600 x 132 x 510 mm
NL 16
BIJLAGE
Afvoeren
Verpakking en toestel afvoeren
Bij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt van duurzame
materialen. Dit toestel moet aan het eind van zijn levenscyclus op
verantwoorde wijze worden afgevoerd. De overheid kan u
hieromtrent informatie verschaffen.
De verpakking van het toestel is recyclebaar. Gebruikt kunnen zijn:
karton;
polyethyleenfolie (PE);
CFK-vrij polystyreen (PS-hardschuim).
Deze materialen op verantwoorde wijze en conform de
overheidsbepalingen afvoeren.
Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische
huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool
van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht. Dit betekent dat het
apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil
mag worden gevoegd. Het toestel moet naar een speciaal centrum voor
gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht of naar
een verkooppunt dat deze service verschaft.
Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een
ongeschikte verwerking ontstaat. Het zorgt ervoor dat de materialen
waaruit het apparaat bestaat, terug gewonnen kunnen worden om een
aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde
Europese Richtlijnen, Besluiten en Verordeningen en de eisen die zijn
vermeld in de normen waar naar wordt verwezen.
FR 3
CONTENU
Votre hotte cheminée
Introduction 4
Description 4
Système d’évacuation 5
Utilisation
Commande 6
Entretien
Nettoyage 7
Filtres 8
Filtres à charbon 9
L’éclairage 10
Problèmes
Que dois-je faire si… 11
Tableau des pannes 11
Installation
Généralités 12
Branchement électrique 12
Dimensions d’encastrement 13
Montage 14
Données techniques
Généralités 15
Annexe
Mise au rebut de l’appareil et de l’emballage 16
FR 4
Introduction
Ce mode d’emploi offre une vue d’ensemble rapide de toutes les
fonctions de l’appareil. Il contient des informations relatives aux
consignes de sécurité et à l’entretien de l’appareil.
Conservez ce mode d’emploi et le guide d’installation.
Ils peuvent être utiles aux futurs utilisateurs de l’appareil.
Description
WO61..BM
1
2
3
WO62..AC
1
2 4
1. Marche/arrêt de l’éclairage
2. Commutateur d’arrêt
3. Marche de ventilateur
4. Marche de volet
HOTTE DE CUISINE
FR 5
Système d’évacuation
En fonction du modèle, la hotte aspirante
peut être raccordée de différentes
manières :
1. Version canal d’évacuation. Les vapeurs
de cuisson aspirées et filtrées sont
évacuées vers l’extérieur via la partie de la
hotte. C’est la meilleure manière !
2. Version recyclage. Les particules de
graisse et les odeurs contenues dans
les vapeurs de cuisson sont filtrées. L’air
aspiré n’est pas évacué, mais renvoyé
dans la cuisine. Il convient de placer un
filtre à charbon actif dans la hotte.
3. Version sans moteur. Ce modèle de hotte
aspirante est uniquement adapté aux
systèmes de ventilation mécaniques.
Attention ! Le filtre à charbon actif doit être commandé séparément.
Veuillez lire les consignes de sécurité fournies
séparément avant la première utilisation de
l’appareil !
HOTTE DE CUISINE
FR 6
UTILISATION
Commande
Mise en marche du ventilateur
1. Appuyez sur la touche(s) de ventilation ‘C’.
La hotte aspirante démarre sur la position 1, 2 ou 3.
Pour les modèles adaptés pour un système d’aspiration centralisé,
le clapet électrique est ouvert.
2. Appuyez sur le commutateur d’arrêt ‘B’.
La hotte aspirante s’arrête.
Pour les modèles adaptés pour un système d’aspiration centralisé,
le clapet électrique est closet.
Marche et arrêt de l’éclairage
1. Appuyez sur la touche d’éclairage ‘A’.
L’éclairage s’allume.
2. Appuyez encore sur la touche d’éclairage ‘A’.
L’éclairage s’éteint.
A B C
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

Atag WO6211AC (Zonder motor) Le manuel du propriétaire

Catégorie
Hottes
Taper
Le manuel du propriétaire
Ce manuel convient également à