Domo DO157A Le manuel du propriétaire

Catégorie
Humidificateurs
Taper
Le manuel du propriétaire
PRODUCT OF
DO157A
Handleiding Air cooler
Mode d’emploi Air cooler
Gebrauchsanleitung Air cooler
Instruction booklet Air cooler
Manual de instrucciones Refrigerador de aire
Istruzioni per l’uso Rarescatore d’aria
Návod k použití Mobilní ochlazovač
Návod na použitie Mobilný ochladzovač
Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d’emploi pour utilisation ultérieur.
Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere
heranziehung.
Read all instructions carefully - save this instruction manual for future reference.
Lea detenidamente todas las instrucciones - Conserve este manual para futura referencia.
Leggere con attenzione le istruzioni - conservarle per future consultazioni
Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál - manuál si uschovejte i pro případ
budoucího nahlédnutí.
Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál - manuál si uschovajte aj pre prípad
budúceho nahliadnutie.
NL Nederlands 3
FR Français 9
DE Deutsch 15
EN English 21
ES Espagnol 27
IT Italiano 33
CZ Čeština 39
SK Slovenčina 45
3
DO157A
www.domo-elektro.be
NL
GARANTIE
Geachte klant,
Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole,
alvorens ze aan je worden aangeboden. Mocht je desondanks toch nog
problemen hebben met jouw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste.
In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantendienst.
Onze medewerkers zullen je met plezier verder helpen.
+32 14 21 71 91 [email protected]
Maandag – Donderdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u
Vrijdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u
Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de
garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken die
aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal
het apparaat, indien nodig, vervangen of gerepareerd worden. De garantieperiode van 2 jaar zal op dit
moment niet terug beginnen, maar loopt verder tot 2 jaar na de aankoop van het toestel. De garantie
wordt verleend op basis van het kassaticket. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2
jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het
toestel hebt aangekocht.
De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt 6 maanden.
De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant vervallen
automatisch in de volgende gevallen:
· Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
· Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
· Bij verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik.
· Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
· Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.
· Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door de
leverancier / fabrikant.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen
worden:
· Lees deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding om later te raadplegen.
· Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.
Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
· Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen
zoals:
· Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele
omgevingen
· Boerderijen
· Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter
· Gastenkamers, of gelijkaardige
4
DO157A
NL
· Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of
sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of
kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het
gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het
toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het onderhoud en de reiniging van het toestel
mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar en onder toezicht staan.
· Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
· Opgelet: het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte
afstandsbediening.
· Kijk voor gebruik na of het voltage vermeld op het toestel overeenkomt met het voltage van het
elektriciteitsnet bij je thuis.
· Gebruik het toestel nooit wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, na een slechte werking
van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar het dichtsbijzijnde
gekwaliceerde service center voor nazicht en reparatie.
· Streng toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel door of in de buurt van kinderen gebruikt wordt.
· Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand,
elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
· Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te
monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Zet eerst alle knoppen in de ‘uit’-stand
en trek de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te trekken.
· Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
· Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in
contact zou kunnen komen met een warm toestel.
· Gebruik het toestel niet buiten.
· Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
· Gebruik het toestel altijd op een stevig, droog, een oppervlak.
· Gebruik het toestel alleen voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
ongelukken die een gevolg zijn van verkeerd gebruik van het toestel, of het niet naleven van de regels
zoals ze vermeld zijn in deze handleiding.
· Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de
fabrikant of zijn dienst na verkoop.
· Dompel het toestel, het elektrisch snoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
· Zorg ervoor dat kinderen het elektrisch snoer of het toestel niet kunnen aanraken.
· Hou het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen.
· Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.
· Stop geen voorwerpen in de ventilator, aangezien dit elektrische schokken, verwondingen of schade
aan het toestel kan veroorzaken. Blokkeer of hinder de ventilator niet wanneer hij in werking is.
· Gebruik deze ventilator niet op natte of vochtige plaatsen. Plaats het toestel niet dicht bij een badkuip
of ander waterreservoir.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
5
DO157A
www.domo-elektro.be
NL
ONDERDELEN
1. Controlepaneel
2. Display
3. Verticaal ventilatierooster
4. Waterniveau aanduiding
5. Wieltjes
6. Handvat
7. Stolter
8. Honingraat waterlter
9. Waterreservoir
10. Handvat waterreservoir
11. Snoeropberging
12. Koelelementen
13. Afstandsbediening
1 12 13
CONTROLEPANEEL
1. Aan/uitknop
2. Functieknop
3. Oscillatieknop
4. Knop voor bevochtiger/cooler
5. Timerknop
6. Knop om instelling te verlagen
7. Knop om instelling te verhogen
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
· Verwijder het toestel en de accessoires uit de verpakking. Verwijder eventuele promotionele stickers.
· Je kan de buitenkant van het toestel schoonmaken met een zachte, vochtige doek.
AFSTANDSBEDIENING
Je kan het toestel ook bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening. Plaats
hiervoor 2 AAA batterijen in de achterzijde van de afstandsbediening voor gebruik.
De afstandsbediening heeft een bereik van 5 meter.
1
6
7
2 3 4 5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6
DO157A
NL
GEBRUIK
Steek de stekker in het stopcontact. Een geluidssignaal geeft aan dat het toestel in standby modus is.
Je kan de air cooler bedienen via het controlepaneel of met de afstandsbediening. Per druk op een knop
maakt het toestel een geluidssignaal. Op de display verschijnt de gewenste instelling.
AAN/UITKNOP
Druk op de aan/uitknop om het toestel aan of uit te schakelen. Het toestel onthoudt de laatst gemaakte
instellingen als je het toestel opnieuw inschakelt.
OSCILLATIEKNOP
Druk op de oscillatieknop om het verticale ventilatierooster van links naar rechts te bewegen om de lucht
te verspreiden. Op de display verschijnt bijhorend symbool . Druk opnieuw op deze knop om de
functie uit te schakelen.
BEVOCHTIGER/COOLER /
Druk op de knop voor bevochtiger/cooler om deze functie te starten. Op de display verschijnt bijhorend
symbool . Gebruik de functie niet zonder water in het waterreservoir. De waterpomp pompt water naar
de honingraatlter om een koele luchtstroom te genereren. Druk opnieuw op deze knop om de functie uit
te schakelen. Volg hiervoor onderstaande stappen.
1. Haal het waterreservoir uit het toestel (A). Vul het waterreservoir met proper water. Zorg ervoor dat
je hierbij het maximumniveau niet overschrijdt (zie maximumaanduiding aan de voorkant van het
toestel). Zorg ervoor dat de pomp correct gemonteerd is in het toestel (B). Sluit het waterreservoir
(C).
B
A
C
2. Stop de 2 koelelementen met water in de diepvries tot ze volledig bevroren zijn. Opgelet: open de
koelelementen nooit, dit om mogelijke beschadigingen te voorkomen.
3. Stop 1 koelelement in het waterreservoir en sluit het waterreservoir. De temperatuur van het water
zal ongeveer 6°C lager liggen dan de kamertemperatuur en dit zal zo blijven gedurende 4 uur,
waardoor de wind koel wordt. Opgelet: overschrijdt het maximumniveau van het waterreservoir niet
als je koelelementen toevoegt.
4. Voeg het tweede koelelement toe voor een nog lagere temperatuur. De 2 koelelementen zijn
herbruikbaar. Je kan ook ijsblokjes toevoegen in plaats van de koelelementen, dit heeft ook een
aoelend eect.
7
DO157A
www.domo-elektro.be
NL
FUNCTIEKNOP /
Met deze knop kan je drie functies instellen: ventilatie, natuurlijk en slaapmodus.
Ventilatie
Druk eenmaal op de knop om de ventilator in te schakelen. Op de display verschijnt het symbool om
aan te geven dat deze stand in werking is. In deze stand kan je 4 snelheden kiezen aan de hand van de +
en -. Op de display zie je de gewenste snelheid. De ventilator zal aan een constante snelheid werken,
namelijk de gekozen snelheid.
Natuurlijk
Druk 2 keer op de functieknop om de natuurlijke modus in te schakelen. Op de display verschijnt het
symbool om aan te geven dat deze modus is geselecteerd. De ventilator simuleert een natuurlijke
bries. In deze modus kies je tussen 2 niveaus:
· 1: In dit niveau wisselen de middelhoge snelheden zich stelselmatig af.
· 2: In dit niveau wisselen de hoge snelheden zich stelselmatig af.
Op de display verschijnt het gewenste niveau.
Slaapmodus
Druk 3 keer op de functieknop om de slaapmodus in te schakelen. Op de display verschijnt bijhorend
symbool om aan te geven dat deze modus is geselecteerd. De ventilator verspreidt een constante,
lichte bries. In deze modus kies je tussen 2 niveaus:
· 1: De ventilator werkt de eerste 30 minuten in snelheid 2 om vervolgens over te schakelen naar
snelheid 1. In deze snelheid blijft de ventilator werken.
· 2: De ventilator werkt de eerste 30 minuten in snelheid 3, schakelt dan over naar snelheid 2 gedurende
30 minuten. Daarna blijft de ventilator werken in snelheid 1.
Op de display verschijnt het gewenste niveau.
TIMER
Je kan de timer instellen vanaf een half uur tot 10 uur. Druk hiervoor op de timerknop. Op de display
verschijnt bijhorend symbool . Met de knoppen om te verhogen en te verlagen op het controlepaneel
kies je de gewenste tijd. De cijfers op de display knipperen even zodat je de tijd kan instellen. Als deze niet
meer knipperen, is de tijd ingesteld. Tot 3 uur kan je de timer instellen per half uur. Als je de timer langer
dan 3 uur wil instellen, verhoog/verlaag je per uur tot maximum 10 uur. Na aoop van de ingestelde tijd
schakelt het toestel zichzelf automatisch uit.
Opmerking: Met de afstandsbediening stel je de tijd in met de timerknop, niet met de + of -.
REINIGING EN ONDERHOUD
· Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact alvorens het toestel te reinigen.
· Vervang voor een optimale werking de honingraatlter elke 1 of 2 maanden.
· De stolter kan schoongemaakt worden met water en een zachte borstel. Laat grondig drogen
alvorens terug te plaatsen.
· Maak het waterreservoir 1 keer per maand schoon voor een optimale en hygiënische werking. Haal
het waterreservoir uit het toestel en maak schoon met wat mild detergent en water. Maak het
waterreservoir leeg en droog en plaats het terug in het toestel.
· Stofzuig regelmatig het ventilatierooster aan de voorkant om stof te verwijderen. Of wrijf het schoon
met een vochtige doek.
8
DO157A
NL
MILIEURICHTLIJNEN
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd.
Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer
details in verband met het recycleren van dit product, neem je best contact
op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.
Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking
milieubewust.
9
DO157A
www.domo-elektro.be
FR
GARANTIE
Cher client,
Tous nos produits sont soumis à des contrôles qualité stricts avant
d’être proposés à la vente. Si vous deviez toutefois rencontrer
un problème avec votre appareil, nous le déplorons vivement.
Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec notre service à la clientèle.
Nos collaboratrices se feront un plaisir de vous aider !
+32 14 21 71 91 [email protected]
Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h
Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30
Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d’achat. Durant la période de garantie, le distributeur
assumera l’entière responsabilité en cas de défauts de fonctionnement (matériel) ou de fabrication. Si un
tel problème survient, l’appareil sera remplacé ou réparé. La période de garantie de 2 ans ne reprend pas
à zéro, mais se poursuit (jusqu’à 2 ans à compter de la date d’achat de l’appareil). La garantie est accordée
sur la base du ticket de caisse.
Pour les accessoires et les éléments d’usure, une garantie de 6 mois s’applique.
La garantie et la responsabilité du fournisseur et du fabricant n’ont plus eet dans les cas suivants :
· Les instructions du manuel n’ont pas été suivies.
· Mauvais raccordement, par ex. tension électrique trop forte.
· Utilisation contraire, brutale ou anormale.
· Entretien insusant ou non conforme.
· Réparation ou modication de l’appareil par le consommateur ou un tiers non autorisé.
· Utilisation d’éléments ou d’accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fournisseur/
fabricant.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l’utilisation de tout appareil électrique:
· Lisez ces consignes très attentivement. Conservez ce mode d’emploi an de pouvoir le consulter
ultérieurement.
· Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d’emballage et les éventuels autocollants
promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d’emballage.
· Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique ou dans des
environnements comparables, tels que :
· Coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements
professionnels comparables
· Fermes
· Chambres d’hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel
· Chambres d’hôtes ou comparables
· Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant
un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d’expérience ou
de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu des
instructions sur la manière d’utiliser l’appareil en toute sécurité et qu’elles connaissent les dangers liés
10
DO157A
FR
à son utilisation. Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil. Lentretien et le nettoyage de
l’appareil ne peuvent pas être eectués par des enfants, sauf s’ils sont âgés de plus de 16 ans et sous la
surveillance d’un adulte.
· Gardez l’appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
· Attention: l’appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance
séparée.
· Vériez avant usage si la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension du réseau électrique de
votre domicile.
· N’utilisez jamais l’appareil lorsque le cordon ou la che sont endommagés, après un mauvais
fonctionnement de l’appareil ou lorsque l’appareil est endommagé. Amenez alors l’appareil au centre
de services le plus proche pour contrôle et réparation.
· Soyez très attentif lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d’enfants.
· L’utilisation d’accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une
électrocution ou des blessures.
· Retirez la che de la prise lorsque l’appareil n’est pas utilisé, avant d’installer ou d’enlever des pièces et
avant de nettoyer l’appareil. Mettez tous les boutons en position « arrêt » et retirez la che de la prise.
Ne tirez jamais sur le câble pour retirer la che de la prise.
· Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
· Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d’un feu au gaz ou d’un feu électrique où il pourrait
entrer en contact avec un appareil chaud.
· N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
· Utilisez l’appareil uniquement dans le but auquel il est destiné.
· Utilisez toujours l’appareil sur une surface solide, sèche et plane.
· Cet appareil ne convient qu’à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité pour
des accidents qui découleraient d’un mauvais usage de l’appareil ou du non-respect des instructions
fournies dans ce manuel.
· Toutes les réparations, en dehors de l’entretien ordinaire de l’appareil, doivent être réalisées par le
fabricant ou son service après-vente.
· N’immergez jamais le cordon électrique, la che ou l’appareil lui-même dans l’eau ou tout autre milieu
liquide.
· Veillez à ce que les enfants ne puissent pas toucher à l’appareil ou au cordon électrique.
· Tenez le cordon éloigné de rebords tranchants et de pièces brûlantes ou d’autres sources de chaleur.
· Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d’emballage et les éventuels autocollants
promotionnels.
· Ne placez aucun objet dans le ventilateur ; cela pourrait occasionner des chocs électriques, des
blessures ou des dégâts à l’appareil. Ne bloquez ou n’entravez pas le ventilateur lorsqu’il fonctionne.
· N’utilisez pas ce ventilateur dans des endroits mouillés ou humides. Ne placez pas l’appareil à
proximité d’une baignoire ou d’un autre réservoir d’eau.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
11
DO157A
www.domo-elektro.be
FR
PARTIES
1. Pupitre de commande
2. Écran
3. Grille de ventilation verticale
4. Indication du niveau d’eau
5. Roulettes
6. Poignée
7. Filtre à poussières
8. Filtre à eau en nid d’abeille
9. Réservoir d’eau
10. Poignée réservoir d’eau
11. Logement du cordon
12. Packs de refroidissement
13. Télécommande
1 12 13
PUPITRE DE COMMANDE
1. Bouton marche/arrêt
2. Bouton de fonction
3. Bouton d’oscillation
4. Bouton humidicateur/refroidisseur
5. Minuterie
6. Bouton pour diminuer la puissance
7. Bouton pour augmenter la puissance
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
· Retirez l’appareil et les accessoires de l’emballage. Retirez les éventuels autocollants promotionnels.
· Vous pouvez nettoyer l’extérieur de l’appareil avec un chion doux humide.
TÉLÉCOMMANDE
Vous pouvez également commander l’appareil avec la télécommande fournie. Pour
cela, installez deux piles AAA dans le compartiment situé au dos de la télécommande.
La télécommande a une portée de 5 mètres.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
6
7
2 3 4 5
12
DO157A
FR
UTILISATION
Branchez la che dans une prise murale. Un signal acoustique indique que l’appareil est en mode veille.
Vous pouvez commander le ventilateur via le pupitre de commande ou avec la télécommande. Chaque
fois que vous appuyez sur un bouton, l’appareil émet un signal sonore. Le réglage sélectionné s’ache à
l’écran.
BOUTON MARCHE/ARRÊT
Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre l’appareil. L’appareil conserve les derniers réglages
eectués lorsque vous rallumez l’appareil.
BOUTON D’OSCILLATION
Appuyez sur le bouton d’oscillation pour orienter la grille de ventilation verticale de gauche à droite pour
diuser l’air. Le symbole correspondant s’ache à l’écran. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour
désactiver la fonction.
HUMIDIFICATEUR/REFROIDISSEUR /
Appuyez sur le bouton humidicateur/refroidisseur pour activer cette fonction. Le symbole
correspondant s’ache à l’écran. N’utilisez pas cette fonction sans eau dans le réservoir. La pompe
envoie de l’eau dans le ltre en nid d’abeille pour générer un ux d’air froid. Appuyez de nouveau sur ce
bouton pour désactiver la fonction. À cette n, accomplissez les étapes suivantes.
1. Retirez le réservoir d’eau de l’appareil (A). Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau propre. Veillez
à ne pas dépasser le niveau maximum (voir le repère à l’avant de l’appareil). Veillez à ce que la
pompe soit installée correctement dans l’appareil (B). Fermez le réservoir d’eau (C).
B
A
C
2. Mettez les 2 éléments réfrigérants contenant de l’eau dans le congélateur jusqu’à ce qu’ils soient
entièrement congelés. Attention : n’ouvrez jamais les éléments réfrigérants an d’éviter de les
endommager.
3. Mettez 1 élément réfrigérant dans le réservoir d’eau et fermez le réservoir. La température de
l’eau sera inférieure d’environ 6 °C par rapport à la température ambiante pendant 4 heures, ce qui
produira un ux d’air froid. Attention : le niveau maximum du réservoir d’eau ne peut être dépassé
quand vous mettez les éléments réfrigérants.
4. Pour une température encore plus fraîche, ajoutez le deuxième élément réfrigérant. Les 2 éléments
réfrigérants sont réutilisables. Vous pouvez également ajouter des glaçons à la place des éléments
réfrigérants pour obtenir un eet rafraîchissant.
BOUTON DE FONCTION /
Ce bouton permet de sélectionner 3 fonctions : ventilation, mode naturel et mode veille.
13
DO157A
www.domo-elektro.be
FR
Ventilation
Appuyez une fois sur le bouton pour allumer le ventilateur. Le symbole s’ache à l’écran pour indiquer
que cette fonction est activée. Vous pouvez choisir 4 vitesses pour cette fonction à l’aide de + et -. La
vitesse sélectionnée s’ache à l’écran. Le ventilateur fonctionnera constamment à la vitesse sélectionnée.
Mode naturel
Appuyez 2 fois sur le bouton de fonction pour sélectionner le mode naturel. Le symbole s’ache à
l’écran pour indiquer que ce mode a été sélectionné. Le ventilateur reproduit une brise naturelle. Vous
pouvez choisir 2 niveaux pour ce mode :
· 1 : à ce niveau, les vitesses moyennes alternent systématiquement.
· 2 : à ce niveau, les vitesses élevées alternent systématiquement.
Le niveau sélectionné s’ache à l’écran.
Mode veille
Appuyez 3 fois sur le bouton de fonction pour activer le mode veille. Le symbole correspondant
s’ache à l’écran pour indiquer que ce mode a été sélectionné. Le ventilateur produit une légère brise
constante. Vous pouvez choisir 2 niveaux pour ce mode :
· 1 : le ventilateur fonctionne à la vitesse 2 les 30 premières minutes, puis passe à la vitesse 1. Le
ventilateur continue à fonctionner à cette vitesse.
· 2 : le ventilateur fonctionne à la vitesse 3 les 30 premières minutes, puis passe à la vitesse 2 pendant 30
minutes. Ensuite le ventilateur fonctionne à la vitesse 1.
Le niveau sélectionné s’ache à l’écran.
MINUTERIE
Vous pouvez régler la minuterie pour une durée d’une demi-heure à 10 heures. À cette n, appuyez sur le
bouton de la minuterie. Le symbole correspondant s’ache à l’écran. Réglez la durée souhaitée à
l’aide des boutons + et - du panneau de commande. Les chires à l’écran clignotent pendant le réglage de
la durée. Quand ils ne clignotent plus, la durée est réglée. Vous pouvez régler la minuterie par demi-heure
pour une durée maximale de 3 heures. Pour une durée supérieure à 3 heures, vous pouvez régler la
minuterie par heure pour une durée maximale de 10 heures. Quand la durée sélectionnée est écoulée,
l’appareil s’arrête automatiquement.
Remarque : sur la télécommande, la durée se règle avec la touche de la minuterie et non avec les touches
+ ou -.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
· Enlevez toujours la che de la prise de courant avant de nettoyer l’appareil.
· Pour un fonctionnement optimal, remplacez le ltre en nid d’abeille tous les mois ou tous les 2 mois.
· Le ltre à poussières peut être nettoyé avec de l’eau et une brosse douce. Laissez-le sécher
entièrement avant de le remettre en place.
· Pour un fonctionnement optimal et pour l’hygiène, nettoyez le réservoir d’eau 1 fois par mois. Retirez
le réservoir de l’appareil et nettoyez-le avec un détergent doux et de l’eau. Videz le réservoir, séchez-le
et remettez-le dans l’appareil.
· Dépoussiérez régulièrement la grille de ventilation en façade à l’aide d’un aspirateur. Vous pouvez
aussi la nettoyer à l’aide d’un chion humide.
14
DO157A
FR
MISE AU REBUT
Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de
ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et
la santé humaine qui, sinon, seraient le résulat d’un traitement inapproprié
des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région,
votre service d’éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez
acheté le produit.
Lemballage est recyclable. Traitez l’emballage écologiquement.
15
DO157A
www.domo-elektro.be
DE
GARANTIE
Sehr geehrter Kunde,
Sämtliche unserer Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle,
bevor Sie Ihnen angeboten werden. Sollten dennoch
Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, bedauern wir dies zutiefst.
Wir möchten Sie in diesem Fall bitten, unseren Kundenservice zu kontaktieren.
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern weiter!
+32 14 21 71 91 [email protected]
Montag – Donnerstag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Freitag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 16:30 Uhr
Dieses Gerät hat eine Garantiefrist von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit
übernimmt der Hersteller die vollständige Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material- oder
Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wenn derartige Mängel auftreten, wird das Gerät wenn nötig
ausgetauscht oder repariert. Die Garantiezeit von 2 Jahren beginnt in diesem Moment nicht erneut,
sondern sie läuft bis 2 Jahre nach dem Kaufdatum weiter. Die Garantie wird auf der Grundlage des
Kassenbons gewährt.
Die Garantie auf Accessoires und Verschleißteile beträgt 6 Monate.
Die Garantie und die Verantwortung/Haftung des Lieferanten und Herstellers entfallen automatisch in
den folgenden Fällen:
· Bei Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
· Bei falschem Anschluss, z.B. bei einer zu hohen Stromspannung.
· Bei falscher, grober oder abnormaler Verwendung.
· Bei unzureichender oder falscher Wartung.
· Bei vom Verbraucher oder von nicht ermächtigten Dritten vorgenommenen Reparaturen oder
Änderungen am Gerät.
· Bei der Verwendung von Ersatzteilen oder Accessoires, die nicht vom Lieferanten / Hersteller
empfohlen oder geliefert werden.
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:
· Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren
Nachschlagen auf.
· Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeauleber.
Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.
· Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Umfeldern, zum Beispiel in
folgenden Bereichen:
· Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruichen
Umfeldern.
· Bauernhöfe
· Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter
· Gästezimmer oder Ähnliches
16
DO157A
DE
· Diese Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen
Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder
Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen
beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und
sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer
diese sind älter als 16 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
· Achtung: das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung gebraucht
werden.
· Vor der Benutzung prüfen, ob die Spannung, die auf dem Gerät angegeben ist, mit der Spannung Ihres
Stromnetzes übereinstimmt.
· Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Kabelschnur oder der Stecker beschädigt ist, nach
beeinträchtigtem Funktionieren des Gerätes, oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie in
solchen Fällen das Gerät zur nächsten qualizierten Servicestelle zur Überprüfung und/oder Reparatur.
· Beim Einsatz des Gerätes in Anwesenheit von Kindern ist strenge Aufsicht geboten.
· Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die
Gefahr von Brand, elektrischen Schlages oder von Verletzungen.
· Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht im Einsatz ist, Einzelteile montiert
oder demontiert werden, oder das Gerät gereinigt wird. Ziehen Sie den Stecker direkt am Stecker
selber und nicht an der Kabelschnur aus der Steckdose.
· Lassen Sie das im Betrieb bendliche Gerät nicht unbeaufsichtigt.
· Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasamme, einer elektrischen Platte oder an
einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Geräten
kommen kann.
· Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
· Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es gedacht ist.
· Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, ache und trockene Oberäche.
· Das Gerät ist nur auf den privaten Gebrauch ausgelegt. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für
Unfälle, die als Folge von unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder Nichtbefolgen der in dieser
Anleitung aufgeführten Regeln entstehen.
· Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pege, sind durch den Hersteller oder
dessen Kundendienst zu übernehmen.
· Das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.
· Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Netzkabel oder das Gerät nicht berühren können.
· Netzkabel vor scharfen Kanten, heißen Gegen-ständen oder anderen Wärmequellen schützen.
· Beim ersten Gebrauch Verpackungsmaterial und mögliche Werbeauleber komplett entfernen.
· Führen Sie keine Gegenstände in den Ventilator ein, da dies Stromschläge, Verletzungen oder Schäden
am Gerät verursachen kann. Blockieren oder behindern Sie den Ventilator nicht, wenn er in Betrieb ist.
· Verwenden Sie den Ventilator nicht in Nass- oder Feuchträumen. Stellen Sie den Ventilator nicht in die
Nähe der Badewanne oder einem anderen Wasserbecken.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.
17
DO157A
www.domo-elektro.be
DE
TEILE
1. Bedienfeld
2. Display
3. Senkrechtes Lüftungsgitter
4. Wasserstandanzeige
5. Räder
6. Gri
7. Staublter
8. Honigwaben-Wasserlter
9. Wassertank
10. Gri Wassertank
11. Kabelaufwicklung
12. Kühlelemente
13. Fernsteuerung
1 12 13
BEDIENFELD
1. Ein/Aus-Taste
2. Funktionstaste
3. Oszillationstaste
4. Taste für Befeuchter/Kühler
5. Timer
6. Taste zum Verringern der Einstellung
7. Taste zur Erhöhung der Einstellung
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
· Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie möglicherweise
vorhandene Werbeauleber.
· Sie können die Außenseite des Gerätes mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
FERNSTEUERUNG
Sie können das Gerät auch mit der mitgelieferten Fernbedienung bedienen. Legen Sie
vor Gebrauch 2 AAA-Batterien in die Rückseite der Fernbedienung ein.
Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 5 Metern.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
6
7
2 3 4 5
18
DO157A
DE
GEBRAUCH
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Ein Piepton zeigt an, dass sich das Gerät im Standby-Modus
bendet. Sie können den Ventilator über das Bedienfeld oder mit der Fernbedienung steuern. Bei jedem
Tastendruck gibt das Gerät ein akustisches Signal ab. Die gewünschte Einstellung wird auf dem Display
angezeigt.

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Das Gerät speichert die zuletzt
vorgenommenen Einstellungen, wenn Sie es wieder einschalten.
SCHWENKTASTE
Drücken Sie die Schwenktaste, um das vertikale Lüftungsgitter von links nach rechts zu bewegen und die
Luft zu verteilen. Auf der Anzeige erscheint das entsprechende Symbol . Drücken Sie diese Taste
erneut, um die Funktion zu deaktivieren.
LUFTBEFEUCHTER/KÜHLER /
Drücken Sie die Taste Befeuchter/Kühler, um diese Funktion zu starten. Auf der Anzeige erscheint
das entsprechende Symbol . Betreiben Sie die Funktion nicht ohne Wasser im Wassertank. Die
Wasserpumpe fördert Wasser zum Wabenlter, um einen kühlen Luftstrom zu erzeugen. Drücken Sie
diese Taste erneut, um die Funktion zu deaktivieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus.
1. Entfernen Sie den Wassertank vom Gerät (A). Füllen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser.
Achten Sie darauf, dass Sie den Maximalpegel nicht überschreiten (siehe maximale Anzeige auf der
Vorderseite des Gerätes). Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe korrekt im Gerät (B) installiert ist.
Schließen Sie den Wassertank (C).
B
A
C
2. Legen Sie die beiden Kühlelemente mit Wasser in den Gefrierschrank, bis sie vollständig gefroren
sind. Achtung: Önen Sie niemals die Kühlelemente, um mögliche Schäden zu vermeiden.
3. Legen Sie 1 Kühlelement in den Wassertank und schließen Sie den Wassertank. Die Temperatur des
Wassers wird etwa 6°C niedriger sein als die Raumtemperatur und bleibt 4 Stunden lang auf diesem
Level, wodurch die ventilierte Luft gekühlt wird. Achtung: Beim Hinzufügen von Kühlelementen den
maximalen Füllstand des Wassertanks nicht überschreiten.
4. Fügen Sie das zweite Kühlelement für eine noch niedrigere Temperatur hinzu. Die 2 Kühlelemente
sind wiederverwendbar. Sie können anstelle der Kühlelemente auch Eiswürfel hinzufügen, dies hat
auch eine kühlende Wirkung.
FUNKTIONSTASTE /
Mit dieser Taste können Sie drei Funktionen einstellen: Belüftung, natürlicher Modus und Schlafmodus.
19
DO157A
www.domo-elektro.be
DE
Belüftung
Drücken Sie die Taste einmal, um den Ventilator einzuschalten. Das Symbol erscheint auf der Anzeige ,
um anzuzeigen, dass dieser Modus aktiv ist. In diesem Modus können Sie 4 Geschwindigkeiten basierend
auf den Symbolen + und - wählen. Auf der Anzeige erscheint die gewünschte Geschwindigkeit. Der
Ventilator arbeitet mit einer konstanten Drehzahl, d.h. der gewählten Drehzahl.
Natürlicher Modus
Drücken Sie die Funktionstaste zweimal, um den natürlichen Modus einzuschalten. Das Symbol erscheint
auf dem Display , um anzuzeigen, dass dieser Modus ausgewählt wurde. Der Lüfter simuliert eine
natürliche Brise. In diesem Modus wählen Sie zwischen 2 Stufen:
· 1. Auf dieser Ebene wechseln sich die mittleren Geschwindigkeiten systematisch ab.
· 2. Auf diesem Niveau wechseln sich die hohen Geschwindigkeiten systematisch ab.
Auf dem Display erscheint das gewünschte Niveau.
Schlafmodus
Drücken Sie die Funktionstaste dreimal, um in den Ruhezustand zu gelangen. Das entsprechende Symbol
erscheint auf der Anzeige und zeigt an , dass dieser Modus ausgewählt wurde. Der Ventilator erzeugt
eine konstante, leichte Brise. In diesem Modus wählen Sie zwischen 2 Stufen:
· 1. Der Ventilator arbeitet die ersten 30 Minuten in Stufe 2 und schaltet dann auf Stufe 1 um. Bei dieser
Geschwindigkeit wird der Ventilator weiter betrieben.
· 2. Der Ventilator arbeitet die ersten 30 Minuten in Stufe 3 und schaltet dann für 30 Minuten auf Stufe 2
um. Danach arbeitet der Ventilator weiterhin auf Stufe 1.
Auf dem Display erscheint das gewünschte Niveau.
TIMER
Sie können den Timer von einer halben Stunde bis 10 Stunden einstellen. Drücken Sie dazu die Timertaste.
Auf der Anzeige erscheint das entsprechende Symbol . Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten auf dem
Bedienfeld, um die gewünschte Zeit auszuwählen. Die Ziern auf dem Display blinken für einen Moment,
sodass Sie die Uhrzeit einstellen können. Wenn sie nicht mehr blinken, wird die Zeit eingestellt. Bis zu 3
Stunden können Sie den Timer auf eine halbe Stunde einstellen. Wenn Sie den Timer auf mehr als 3
Stunden einstellen möchten, können Sie ihn auf maximal 10 Stunden pro Stunde erhöhen/verringern.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.
Anmerkung: Auf der Fernbedienung können Sie die Uhrzeit mit der Timertaste einstellen, nicht mit + und
-.
REINIGUNG UND WARTUNG
· Ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
· Für eine optimale Leistung sollte der Wabenlter alle 1 bis 2 Monate ausgetauscht werden.
· Der Staublter kann mit Wasser und einer weichen Bürste gereinigt werden. Vor dem Wiedereinbau
gründlich trocknen lassen.
· Reinigen Sie den Wassertank einmal im Monat für einen optimalen und hygienischen Betrieb.
Entfernen Sie den Wassertank vom Gerät und reinigen Sie ihn mit einem milden Reinigungsmittel und
Wasser. Entleeren und trocknen Sie den Wassertank und stecken Sie ihn wieder in das Gerät.
· Das Lüftungsgitter an der Frontseite regelmäßig abstauben, um den Staub zu entfernen. Oder mit
einem feuchten Tuch sauberreiben.
20
DO157A
DE
ENTSORGEN
Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recyling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen
gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung
umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstosammlung zu.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Domo DO157A Le manuel du propriétaire

Catégorie
Humidificateurs
Taper
Le manuel du propriétaire